ILVENTO 2017

Deelnemerinligting | Participant Information
Ondervinding | Experience


Ouer-/Vooginligting | Parent/Guardian Information
Onderwyserinligting | Teacher Information :
Inskrywingsinligting | Entry Information :

Program:

Verskaf inligting oor die stukke wat jy in elke rondte gaan speel
Supply information on works you are going to play in each round :

Rondte een, Stuk 1 | Round one, Work 1 :

Rondte een, Stuk 2 | Round one, Work 2 :

Rondte twee, Stuk 1 / Round twee, Work 1 :

Onbegeleid/ Unaccompanied

Rondte twee, Stuk 2 / Round twee, Work 2 :

(Eie Keuse/ Own Choice)

Rondte drie, Nuwe Stuk / Round Three, New Work :Bewys van betaling | Proof of payment


Let wel: as gevolg van die grootte van die dokumente mag dit ‘n paar minute neem vir vorm om te stuur. Moet asb nie die webblad toe maak voor die suksess boodskap onderaan verskyn nie.