skool

Affies vier 100 jaar! – Januarie 2020

Die Afrikaanse Hoër Seunskool het op 28 Januarie 2020 presies 100 jaar gelede sy deure geopen in die woonhuis van Generaal Piet Joubert, Visagiestraat 218. Drie personeellede het onderrig verskaf aan 44 leerders.

Die Afrikaanse Hoër Seunskool het op 28 Januarie 2020 presies 100 jaar gelede sy deure geopen in die woonhuis van Generaal Piet Joubert, Visagiestraat 218. Drie personeellede het onderrig verskaf aan 44 leerders.

Vandag het Affies ‘n rekordgetal van 1385 seuns, en ons kyk met trots, maar veral dankbaarheid, terug op ‘n eeu van genade.

Sien die samevatting van feesvieringe: Affies 100 Feesoptog 28 Januarie 2020

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email