Agtergrond

Die jaar 1992 het die koers van die Afrikaanse Hoër Seunskool ingrypend verander. In dié jaar het die skool van ‘n gewone staatskool na ‘n staatsondersteunde skool (Model C) oorgeskakel. Dit was ook die jaar waarin dr. Pierre Edwards hoof geword het. Die twee gebeure het ‘n nuwe era ingelui – ‘n era van groter finansiële welvaart en ‘n era waarin die hoof en die onderskeie beheerliggame sterk deur die skoolgemeenskap ondersteun is in die strewe om die fasiliteite van die Afrikaanse Hoër Seunskool voortdurend te verbeter en om dit op alle vlakke van die skoollewe tot wêreldklas onderwysinstansie te ontwikkel. Hierdie ideaal is bereik. Koersvas op pad na die skool se eeufees in 2020, lê die uitdaging daarin om momentum te behou. In die huidige ekonomiese en politieke klimaat raak dit egter toenemend moeilik om projekte slegs met die inkomste uit ouerbydraes te finansier. In die aanvulling van skool se ontwikkelings- en instandhoudingskapitaal kan die Affie 100 Fonds ‘n kardinale rol speel.