Eberhard Bertelsmann

 • Oudregter
 • Matriek AHS, 1964
 • BA (Regte) Universiteit Stellenbosch, 1968.
 • LLB (Unisa), 1971.
 • Aanklaer Landdroshof Pretoria.
 • Lid van die Pretoriase Balie, 1972-2000
 • Drie termyne as Voorsitter van die Balieraad.
 • Regter van die Hooggeregshof, 2000 tot 2016.
 • Lid van verskeie regs- en kultuurorganisasies.
 • Voormalige direkteur van die Elim Kliniek.
 • Voormalige buitengewone professor in die regte aan Unisa en UP.
 • Mede-outeur van drie regshandboeke.
 • Betrokke by Echo Legal Pro Bono Kliniek.
 • Lid van die Arbitrasiestigting van Suidelike Afrika.
Eberhard Bertelsmann