Omri van Zyl

 

 • Gekwalifiseerde prokureur met die grade BA (Regte) en LLB (cum laude), MBA
  asook kwalifikasies in projekbestuur, misdaadintelligensie en
  besigheidsontwikkeling.
 • As prokureur het Omri gespesialiseer in sakereg en litigasie.
 • Senior assosiaat by Deloitte Consulting waar hy ‘n portefeulje van besighede,
  insluitend die Inkomste-maksimiseringseenheid in Afrika, Opleidingkonsultasie
  en die Deloitte Afrika Agribesigheidseenheid, bestuur het.
 • By Deloitte se Forensiese eenheid was hy deel van verskeie kommersiële,
  bedrog- en korrupsie-ondersoeke waar hy ‘n span forensiese kundiges in hul
  strewe na geregtigheid gelei het.
 • Uitvoerende Direkteur by Agri SA (vanaf 2015)
 • Omri was deel van ‘n groep van 60 HUB’s wat die regering geadviseer het oor
  omkeer intervensies om die Suid-Afrikaanse ekonomie te laat herleef.
 • Alternatiewe direkteur op BUSA se raad van direkteure
 • Trustee van die Sasol Landboutrust (vanaf Augustus 2016).
 • Voorsitter van die World Farmers’ Organisation se Ouditraad (2017)
 • In 2018 is hy verkies tot Danroc (Pty) Ltd se direksie.
 • Voorsitter van die World Farmers’ Organisation se “Global Cooperatives
  Committee” (2019).
 • Hy is wyd gepubliseer en ‘n bekende denke-leier en strateeg binne die
  landbousektor in Afrika.
Omri van Zyl