Picture1

Die Affies 100 Fonds Trust belê in die toekoms met ‘n stukkie verlede

Vir elke leerling van die Afrikaanse Hoër Seunskool is daar ‘n plek op die skool se terrein – en nou het die Graad 8-seuns, die Koshuisbrakke, ook hulle eie plek voor die bekende Pannevis-stoep.
Die Pannevis-plein is amptelik oor die naweek van  31 Augustus 2019 vir die Graad 8’s van Afrikaanse Hoër Seunskool ingehuldig. Oud-hoof, Dr. Pierre Edwards en Trustee van die Affies 100 Fonds Trust, Bernard du Plessis, het die Pannevis-plein op die skool se spog gronde geopen.
Die plein is deur die Affies 100 Fonds Trust befonds. “Die Affies 100 Trust is sowat twee jaar gelede deur oud-Affies gestig, en hierdie is een van ons projekte wat mens sommer net ‘n knop in die keel gee,” het Du Plessis na die inhuldiging gesê.
Die Affies 100 Fonds Trust se visie is om teen die tyd wat AHS se 100-jaar vieringe in 2020, ‘n kapitaalfonds van R100 miljoen met skenkings en/of langtermynlenings te vestig. “Die opbrengs van hierdie Trust kan ‘n noemenswaardige bydrae tot Afrikaans Hoër Seunskool lewer en kan sodoende die voortbestaan en nalatenskap van die skool as wêreldklas opvoedkundige instansie verseker,” meen Du Plessis.
Die oogmerk van die Trust is om gehalte onderwysers te kry en te behou, die instandhouding, daarstelling en verbetering van die skool se reeds wêreldklas-fasiliteite te verseker en om wêreldklas koshuis- en behuisingsfasiliteite te kan bied.
“Die Affies 100 Fonds Trust is trots op ons taal, Afrikaans en ons wil ook die skool se rol as ‘n leier in die verskaffing van Afrikaans as mediumonderrig in die land bevorder. Daarby beoog die Fonds om ander Afrikaanse-skoolgemeenskappe deur die voortsetting en uitbouing van die skool se interaktiewe, rekenaargebaseerde ondersteuningsprogram by te staan.
“Die Trust wil ook die skool bemagtig om sy voedingsprogram by skole in minder gegoede gebiede in die stad voort te sit en om ander verdienstelike gemeenskapsprojekte te ondersteun,” meen Du Plessis.

Klik hier om uit te vind hoe jy betrokke kan raak

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email