donte

Hulp aan die omliggende gemeenskap – Junie 2020

Uit dankbaarheid vir al die seën wat die skool ontvang, is Projek 360 in 2015 van stapel gestuur om ‘n hand uit te reik na ‘n skoolgemeenskap waarin talle kinders broodgebrek ly.

Uit dankbaarheid vir al die seën wat die skool ontvang, is Projek 360 in 2015 van stapel gestuur om ‘n hand uit te reik na ‘n skoolgemeenskap waarin talle kinders broodgebrek ly. Met Projek 360 het Affies hom daartoe verbind om daagliks aan ongeveer 250 behoeftige leerders van Laerskool Generaal Nicolaas Smit ‘n gebalanseerde bord kos te gee. In 2016 is die “Affie-kombuis” op die terrein van Laerskool Generaal Nicolaas Smit geopen. AHS het hand bygesit om die lokaal in te rig.

Die koste vir die voedingskema beloop ongeveer R8 000 per week. Skenkings deur die Affie-seuns, sowel as die ouergemeenskap, maak dit moontlik.

 

Met die huidige ontploffing van nood het die Affie 100 Fonds Trust ook met die goedgunstige goedkeuring van donateurs en die skool ‘n deel van die onbenutte bydraes van Projek 360 op ‘n breër basis aangewend om ook sosiaal-maatskaplike ondersteuning aan behoeftige skole te bied. Fondse op hierdie manier bewillig, het die Affie 100 Fonds Trust in staat gestel om meer as 45 000 etes aan 179 behoeftige gesinne verbonde aan drie skole in Pretoria te verskaf. Hierdie hulp word oor ‘n periode van drie maande beskikbaar gestel. Die eerste besending etes is reeds gelewer en die projek is só beplan dat dit besighede in die skoolgemeenskap help.

Indien u graag die projek wil ondersteun, klik hier.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email