keep

Omgee-tyd – Junie 2020

Die waarde van die koelte is in die warm son om hom. – CJ Langenhoven Ons bevind ons weliswaar in uitdagende omstandighede met die Covid-19-pandemie en die aanpassings wat almal ervaar. Ons vertrou dat daar vir ieder en elk ‘n koelteboom is om onder te sit wanneer die son vel brand

Die waarde van die koelte is in die warm son om hom. – CJ Langenhoven

Ons bevind ons weliswaar in uitdagende omstandighede met die Covid-19-pandemie en die aanpassings wat almal ervaar. Ons vertrou dat daar vir ieder en elk ‘n koelteboom is om onder te sit wanneer die son vel brand.

Huidige omstandighede noop ons om met ander oë na die wêreld, soos ons dit ken, te kyk. Indien jy ‘n nalatenskap van omgee onderskryf, nooi ons jou uit om by te dra tot die Affie 100 Fonds. ‘n Volledige opsomming van projekte kan besigting word op ons webtuiste www.affie100.co.za 

Indien daar enige verdienstelike saak binne die Trust se mandaat is, waarvoor jy graag ‘n bydrae wil maak, en wat nie binne die genoemde kategorieë val nie, nooi ons jou uit om met ons kontak te maak. Die Trust is gewillig om binne ons mandaat en vermoë verdienstelike projekte saam met vennote/donateurs te beplan en te verwesenlik. Voorbeelde van sodanige projekte is die skole-ondersteuningsprojek en die uitbreiding van Projek 360. Nog ‘n voorbeeld van só ‘n projek is ‘n ondersoek tans na die moontlike daarstelling van ‘n leerstoel vir wetenskap en tegnologie waardeur uitnemendheid in hierdie vakke uitgebou kan word.

Kontak die Trust by: admin@affie100.co.za / 012 030 0503 (skoolure)

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email