Afstandsonderrig
Agtergrond

Die Afrikaanse Hoër Seunskool lewer jaarliks uitstekende akademiese prestasies. Die skool beskik oor kundige onderwysers en goeie fasiliteite en kan minderbevoorregte Afrikaanse skole deur middel van afstandsonderrig bystaan om die volhoubaarheid van Afrikaanse skole te verseker.

Hierdie projek staan op twee bene:

1. Die aanbieding van interaktiewe aanvullende klasse deur van algemeen beskikbare en koste- effektiewe tegnologie gebruik te maak (veral by skole waar daar ‘n tekort aan personeel is)
2. Die beskikbaarstelling van video-opnames vir selfstudie

Die volgende vakke is as hoë prioriteit geïdentifiseer:

1. Wiskunde
2. Natuurwetenskappe
3. Rekeningkunde

Projek tot op hede

Affies het reeds met die hulp van die Trust vir Afrikaanse Onderwys die projek geloods met die suksesvolle aanbieding van interaktiewe wiskundeklasse vir die graad 11’s van Hoërskool Delportshoop. Die reaksie van die onderwysers van albei skole was positief en almal is opgewonde oor die moontlikhede wat die toekoms inhou.

Betrokkenheid van die privaatsektor

Daar word beoog om maatskappye in die privaatsektor te betrek wat bereid is om ‘n persentasie van hul sosiale verantwoordelikheidsbegroting vir hierdie projek te oormerk en waar moontlik hul kundigheid beskikbaar te stel.