Nuwe Infrastruktuurprojek

Infrastruktuur

Ten einde Affies se onderrigfasiliteite vérder te verbeter, neem bouwerk aan 14 nuwe klaskamers in 2022 ‘n aanvang. Die nuwe gebou vervang vyf tydelike klasse wat in die jare negentig opgerig is, nadat die skool se oorskakeling na Model C ‘n ongekende groei in leerlingtal tot gevolg gehad het. Die argitek, Engela White, ‘n Affie-ouer, het haar inspirasie hoofsaaklik geput uit elemente van die Joubert-huis  waarin die Afrikaanse Hoërskool, die moederskool van die Afrikaanse Hoër Seunskool en die Afrikaanse Hoër Meisieskool, in 1920 die lig gesien het.

Afgehandelde infrastruktuurprojekte

Die Affie 100 Fonds ondersteun infrastruktuurprojekte van AHS. Bydraes is gelewer tot die volgende projekte wat uitgevoer is:

Infrastruktuur
Infrastruktuur
Infrastruktuur

Pannevisplein – opgradering 2019

Herbou van Affie-orrel 2019

Appelkas-projek 2020