Projek 360

Uit dankbaarheid vir al die seën wat die skool ontvang, is Projek 360 in 2015 van stapel gestuur om ‘n hand uit te reik na ‘n skoolgemeenskap waarin talle kinders broodgebrek ly. Met Projek 360 het Affies hom daartoe verbind om daagliks aan ongeveer 250 behoeftige leerders van Laerskool Nicolaas Smit ‘n gebalanseerde bord kos te gee. In 2016 is die “Affie-kombuis” op die terrein van Laerskool Nicolaas Smit geopen. AHS het hand bygesit om die lokaal in te rig.

Die koste vir die voedingskema beloop ongeveer R7 000 per week en die Affies-seuns, asook skenkings uit die ouergemeenskap maak seker dat dit moontlik is.