Projekte reeds uit eie fondse deurgevoer

1993 – Koshuisuitbreiding

In 1993 is uitbreidings vir 130 leerlinge by die koshuis binne vyf maande voltooi. In November was daar reeds ‘n waglys. Dit was die eerste skoolkoshuis in die Republiek wat deur ‘n staatsondersteunde skool met eie fondse opgerig is.

Die twee vleuels van die nuwe koshuis is vernoem na twee van die medestigters van die skool, Jan Joubert en ds. Chris Neethling. Van groot betekenis, naas die geskiedkundige en finansiële prestasie, was ook die feit dat die kosgangers na voltooiing van die koshuis bykans 40% van die skool se leerlinggetal uitgemaak het.

In 2016 is Huis Jackie Kruger in Arcadia geopen. Hierdie herehuis, vroeër die woonhuis van ‘n voormalige AHS-beheerliggaamvoorsitter, huisves 18 seuns en een inwonende personeellid.

1994 – Sportsaal / gimnasium

Die sportsaal is in 1994 voltooi met die doel om binnenshuise sportsoorte te bevorder. Dit het aanvanklik ook as eksamenlokaal en ekspo-ruimte gedien, maar later as gimnasium en sportkondisioneringsarea.

In 2009 is die gimnasium op groot skaal opgegradeer en van ‘n groot hoeveelheid moderne oefenapparaat voorsien om op die voorpunt van die aanbieding van gespesialiseerde sportondersteuningsprogramme te bly. Biokinetici en sportwetenskaplikes is ook aangestel om die seuns by te staan en te help met voorbereiding vir verskeie sportsoorte.

1995 - Grensmuur om skool

By geleentheid van die viering van die skool se 75ste bestaansjaar is ‘n nuwe grensmuur om estetiese en veiligheidsredes aan die noordekant van die skool opgerig.

Die muur is ontwerp om die booghek wat in 1945 opgerig is om die skool se 25ste bestaansjaar te herdenk, op kunstige wyse in te sluit. Redelinghuyspoort, vernoem na mnr. S.A. Redelinghuys wat van 1923 tot 1955 aan AHS verbonde was, is herontwerp om argitektonies by die struktuur in te pas.

1995 - Personeelwonings

In 1995 is vier bykomende personeelwooneenhede gebou om in die groeiende vraag na koshuispersoneel te voorsien. Hierdie personeellede tree hoofsaaklik as voogde vir die seuns op.

In 2017 kon die skool reeds behuising as byvoordeel aan 23 doserende en ses nie-doserende personeellede verskaf. Om aan personeel akkommodasie op die terrein te verskaf, is ‘n effektiewe manier om onderwysers van gehalte vir die skool te werf en te behou.

Personeelwonings is ontwerp deur Alvin Roon, Oud-Affie, matriek 1970

1997 - Krieketfasiliteite

Die Afrikaanse Hoër Seunskool het baanbrekerswerk gedoen om krieket as sport in die Afrikaanse gemeenskap te vestig. Die skool het reeds in 1927 ‘n krieketspan in die veld gestoot. In 1954 het Frikkie Oosthuizen die eerste Afrikaanssprekende seun geword wat die Noord-Oos Transvaalse Nuffieldkrieketspan gehaal het.

Sedertien het Affies hom as een van ons land se sterkste krieketskole gevestig en reeds talle spelers opgelewer wat op senior provinsiale, nasionale en internasionale vlak naam gemaak het. Onder hierdie groep tel spelers soos Jacques Rudolph, AB de Villiers, Faf du Plessis, Heino Kuhn, Neil Wagner (NZ) en Kruger van Wyk (NZ).

In 1997 is die paviljoen verleng en ‘n krieketklubhuis met ‘n eie paviljoen gebou. Hierdie klubhuis dien ook as Affies se krieketmuseum.

In 2016 is die krieketfasiliteite verder verbeter met die toevoeging van elf nette, spreiligte en ander geriewe.

2000 - Mediasentrum en 2010 - Affie-museum

Die Affie-mediasentrum het ‘n baie lang geskiedenis. Reeds in 1921 is die wins van die Afrikaanse Hoërskool se toneelopvoering aangewend om ‘n biblioteek in die Joubert-huis te vestig.

Die Affie-biblioteek is tot die vroeë 1960’s as skoolsaal gebruik en het die mediasentrum geword na die oprigting van die Potgietersaal.

In 1999 is die boonste vlak is verleng en ‘n balkon aan weerskante tot teenaan die oorkantste muur aangebring. Die houtdakbalke is tot hul oorspronklike glorie herstel. Die plafon en vensters is gerestoureer. Die nuwe sentrum is op 1 Maart 2000 ingewy.

In 2010 is die Affie-museum op die boonste vlak van die mediasentrum amptelik geopen. Die uitstalling beeld die skool se geskiedenis van 1920 tot 2010 met fotopanele en ander Affieargivalia uit.

Watersportkompleks

  • 2001 - Herbouing van swembad
  • 2006 - Klubhuis
  • 2013 - Verwarmingstelsel
  • 2015 - Tegniese area
  • 2016 - Paviljoene

Die bouwerk aan die eerste swembad van die Afrikaanse Hoër Seunskool is in 1933 voltooi. AHS het reeds in die laat twintigerjare ‘n swemspan gehad en sy eerste waterpolospan het in 1953 die lig gesien. Sedertdien het die skool talle swemmers en waterpolospelers op nasionale vlak opgelewer.

In 2001 is die swembad in ‘n standaardlengte-bad verander waarin daar ook waterpolotoernooie aangebied kon word.

Sedertdien is die watersportfasiliteite voortdurend verbeter met die toevoeging van ‘n klubhuis (2006), waterverwarmingstelsel (2013), tegniese area vir waterpolo (2015), en paviljoene (2016).

2002 - Herbouing van die Potgietersaal

Die herbouing van die Potgietersaal (1961) is in September 2002 voltooi. Die toevoeging van galerye het die kapasiteit van die saal met 360 sitplekke vergroot om meer as 1 000 seuns te akkommodeer.

‘n Uitskuifverhoog het groter variasie vir produksies moontlik gemaak en akoesties het die saal hom uitstekend tot koor- en orkesoptredes geleen.

Hokkiefasiliteite

  • 1999 - Hokkieveld in Rivierstraat
  • 2004 - Mini-astro
  • 2007 - Affie-astro saam met AHMP
  • 2017 - Halwe astro op AHS terrein

Sedert 1994 het hokkie hom as een van die skool se groot sportsoorte begin vestig en teen 2000 het AHS die sterkste seunshokkiespan van al die Afrikaanse skole in die stad gehad.

In 1999 word ‘n droom verwesenlik toe Affies sy eie hokkieveld met ‘n klubhuis kon betrek. Grond is op die hoek van Rivier- en Spuystraat gehuur en met behulp van ‘n rentevrye lening deur ‘n oud-Affie is die ontwikkeling gedoen.

In 2004 is ‘n mini-astro in gebruik geneem en in 2007 is die Affie-astro wat in tegniese opsigte aan olimpiese standaard voldoen het, ingewy. Die Affie-astro was ‘n gesamentlike projek van AHS en AHMP en die baan is op die terrein van AHMP gebou.

In 2016 het die bouwerk aan ‘n halwe astro op die AHS-terrein ‘n aanvang geneem - hoofsaaklik vir oefendoeleindes. Die astro is op 18 April 2017 ingewy.

2004 – Klubhuis van die Oud-Affiebond en Klub 600

In 1997 het die Affie-trust die perseel van die Padvinders gekoop en die saal vir die Oud-Affiebond en Klub 600, die skool se rugby-ondersteunersgroep, beskikbaar gestel. In 2004 is ‘n gedeelte van die westelike paviljoen van die A-veld aan genoemde groepe afgestaan om ‘n klubhuis in te rig. Hierdie klubhuis is ‘n gewilde bymekaarkomplek vir Affies se rugbyondersteuners en reüniegroepe. Dit speel voorts ‘n belangrike rol in die ontvangs van beamptes en gaste tydens die aanbieding van rugbytoernooie.

2006 - Agt nuwe klaskamers

In 2006 is die suid-oostelike vleuel ingewy. AHS was die eerste staatsondersteunde skool wat uit eie fondse agt klaskamers tot sy akademiese geriewe toegevoeg het. Die gedenkplaat is deur mnr. JDV Terblanche, voormalige hoof van die skool en vader van Model C, onthul.

2008 – Leeslaboratorium

In 2008 is ‘n lokaal van rekenaars voorsien om as leeslaboratorium te dien. Alle graad 9’s se leesvaardighede en -spoed word deur opgeleide personeel evalueer, waarna individuele remediëringsprogramme deur ‘n voltydse ortodidaktikus voorgeskryf word.

2011 - Nuwe laboratoriums

Twee addisionele veeldoelige laboratoriums is in 2011 voltooi en met moderne onderrighulpmiddels en apparaat toegerus.

2013 - Studentesentrum

Affies se studentesentrum, bekend as 1920, het sy deure in Oktober 2013 geopen. Die terrein rondom die sentrum is ook ontwikkel om ‘n wandelpad en buite-kuierarea in te sluit. Die studentesentrum huisves tans ook die skool se skakelkantoor en drie rekenaarsentrums op die boonste vlak.

Vandag is die restaurant en studiefasiliteite ‘n gesellige hawe vir die Affie-seuns, personeel, ouers en oudleerlinge, en speel dit ‘n sentrale rol in die daaglikse funksionering van die Affie-kampus.

2015 - Kunstekampus

Die Afrikaanse Hoër Seunskool beskik tans oor een van die grootste musiekdepartemente in die land. Die skool het twee orkeste en talle ensembles, ‘n koor wat uit ongeveer 100 seuns bestaan en ‘n toneelgroep. Affies is ook een van ons land se sterkste skole as dit by openbare redevoering kom. Ten einde reg aan hierdie aktiwiteite te laat geskied, is besluit om die skool se musiek- en kultuurfasiliteite uit te brei.

Die Affie-kunstekampus is die omvangrykste bouprojek wat die skool tot op hede uit eie fondse aangepak het. Bouwerk het in Februarie 2015 ‘n aanvang geneem en die kompleks is in Januarie 2016 ingewy.

Die Kunstekampus huisves die Ben Schoeman Ouditorium en talle klaskamers en oefenlokale. Die ouditorium beskik oor klanktoerusting vir die maak van opnames, ‘n verstelbare verhoog en ‘n vleuelklavier.

2016 - Rekenaarsentrum

In 2016 is drie nuwe rekenaarsentrums op die boonste vlak van die studentesentrum in gebruik geneem. Groot beleggings is in die skool se rekenaar- en internetfasiliteite en -kapasiteit gemaak wat die skool op die voorpunt plaas in hierdie veld.

Affies se plan om met afstandsonderrig uit te reik na minderbevoorregte Afrikaanse skole, veral op die platteland, het ‘n werklikheid geword. As ‘n proeflopie het die skool aan die einde van 2016 ‘n suksesvolle Wiskundeklas vir die graad 11’s van Hoërskool Delportshoop in die Noord-Kaap aangebied.

Die beplande afstandsonderrig sal in die vorm van ekstra klasse aangebied word deur van algemeen beskikbare en kosteeffektiewe tegnologie gebruik te maak. Die markleidende tegnologievermoë waaroor die skool beskik, maak egter ook verskeie ander toekomstige aanwendings en projekte moontlik.

Projek 360

Uit dankbaarheid vir al die seën wat die skool ontvang, is Projek 360 in 2015 van stapel gestuur om ‘n hand uit te reik na ‘n skoolgemeenskap waarin talle kinders broodgebrek ly.

Met Projek 360 het Affies hom daartoe verbind om daagliks aan ongeveer 250 behoeftige leerders van Laerskool Nicolaas Smit ‘n gebalanseerde bord kos te gee.

In 2016 is die “Affie-kombuis” op die terrein van Laerskool Nicolaas Smit geopen. AHS het hand bygesit om die lokaal in te rig.