Toekomstige projekte

Toegangsbeheerpunt en ontvangslokale

Daar bestaan ‘n behoefte om uit ‘n sekuriteitsoogpunt en om praktiese redes besoekers in ‘n doelgemaakte area naby die hoofingang te ontvang. Vanweë die gerieflike ligging naby die parkeerterrein, kan die voorgestelde gebou ook die kantoor van die OudAffiebond huisves.
Saam met hierdie projek, kan afsonderlike ingange vir die rekenaarlokale bo die studentesentrum geskep word.
Die plan is ook om die netjiese wandelpad wat voor die studentesentrum gebou is, te verleng om die afgeleefde teerpad voor die skool en Huis Pannevis te vervang.

Veeldoelige kompleks (Appelkas) tussen A-veld en tennisbane

Affies se huidige verversingslokaal, bekend as die Appelkas, tussen die A-veld en die tennisbane, is in 1973 ingewy. Die onderste vlak dien tans as snoepwinkel en die boonste vlak word hoofsaaklik deur aankondigers en punteverwerkers tydens sportbyeenkomste gebruik. As ontvangslokaal is dit te klein om funksioneel te wees.
Affies tree dikwels as gasheerskool vir belangrike sportgeleenthede soos die Cravenweek op en rugbywedstryde teen skole soos Pretoria Boys High en Grey Kollege word op televisie vertoon. Die skool se geriewe by die sportvelde maak dit egter moeilik om gaste en die pers effektief en stylvol te ontvang.
‘n Nuwe, veeldoelige kompleks wat die beeld van Affies en Affiesport komplementeer, sal ‘n sinvolle toevoeging tot die skool se fasiliteite wees.

Die beoogde kompleks sal die Appelkas en tennisklubhuis vervang en die funksies daarvan oorneem. Dit sal ook ‘n funksionele onthaalruimte, persgalery, aankondigersbank en paviljoene met ‘n uitsig op die A-veld en tennisbane insluit.

Nuwe koshuis

Huis Pannevis wat tans as graad 8-koshuis gebruik word, is in 1929 volgens die behoeftes van dié tyd gebou, maar dit voldoen nie meer aan die verwagting van die huidige voornemende Affie-ouers en leerlinge nie.
Die koshuis het groot slaapsale wat soveel as 16 leerlinge per saal akkommodeer, wat om strukturele redes soos houtvloere en baie hoë plafonne, moeilik in kleiner eenhede verdeel kan word.
Indien ‘n nuwe graad 8-koshuis opgerig word, kan die slaapsale en kleiner lokale van Huis Pannevis benut word om verligting te bring vir die skool se ernstige tekort aan onderriglokale en kantore vir die onderskeie hulpdienste van die skool.

Herbouing van die saal se verhoog

In 2011 is die pyporrel van die NG Gemeente Claremont in Johannesburg aan die skool geskenk nadat dié gemeente by ‘n ander gemeente ingeskakel het en die kerkgebou verkoop is.
Die skool het egter op eie koste die orrel stuk-stuk aangery en in die saal op industriële trollies aanmekaar gesit sodat dit na behoefte rondgeskuif kon word.
Hoewel die orrel ‘n reusebydrae tot die uitbouing van die skool se sterk kultuuraanbod lewer, vorm dit nie uit ‘n estetiese oogpunt ‘n bevredigende deel van die algemene indruk van die verhoog nie.
Om bogenoemde redes word daar voorgestel dat die orrel op die verhoog herbou word om die bestaande verhoogskerms te vervang. Dit sal nie net die praktiese waarde van die instrument verhoog nie, maar ook help om die ietwat klinies-funksionele verhoog te verfraai.